۵۱
۵۵

شعبه در سراسر کشور

۱۴۶۷۲
۱۷۰۰۰

خیر از اقشار مختلف

۳۵۴۹۵
۷۰۰۰۰

بیمار تحت پوشش

۳۱۱
۱۳۸۱

۲۰ سال خدمت به بیماران محروم

مصاحبـه ها

مصاحبه با دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرمانده عملیات مدیریت بحران ویروس کرونا در کلانشهر تهران در گفتگو با خبرنگار موسسه خیریه امدادگران عاشورا : «بخش زیادی از خدم...

دکتر علیرضا یارقلی متخصص طب سنتی در مجمع خیرین امدادگران

مقبولیت مردمی ، مهم ترین سرمایه امدادگران عاشورا دکتر علیرضا یارقلی، پزشک متخصص و پژوهشگر طب سنتی در حاشیه مجمع خیرین مؤسسه امدادگران عاشورا ر: «خیرین امدادگران عاشورا طی دو دهه خد...