۴
۵۵

شعبه در سراسر کشور

۴۳۲۴
۱۸۰۰۰

خیر از اقشار مختلف

۵۶۹۸۰
۸۰۰۰۰

بیمار تحت پوشش

۷۸۵
۱۳۸۱

۲۱ سال خدمت به بیماران محروم

مصاحبـه ها

یادداشتی کوتاه بر مستند شهر سفید ، ثریا فتحیان

هو المصور «موسسه امدادگران عاشورا» قابلیت آن را دارد تا از هر سلام و والسلامی، از هر نشست و برخاستنی و از هر آمدن و رفتنی که در آن است «روایتی» ناب عرضه کند. روایتی پیچیده به درد،...

مصاحبه با دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرمانده عملیات مدیریت بحران ویروس کرونا در کلانشهر تهران در گفتگو با خبرنگار موسسه خیریه امدادگران عاشورا : «بخش زیادی از خدم...