۸
۵۴

شعبه در سراسر کشور

۵۹۵۹
۲۰۰۰۰

خیر از اقشار مختلف

۱۷۱۵۴
۱۰۰۰۰۰

بیمار تحت پوشش

۹۹۸
۱۳۸۱

۲۲ سال خدمت به بیماران محروم

مصاحبـه ها

ساجده سلیمانی ، مجری صدا و سیما

سـرطان، نامـی آشـنا و ترسـناک بـرای همـه! پیـر و جـوان، کوچـک و بـزرگ نمیشناسـد، صعب العلاج،صعب العلاج اسـت! وقتـی ایـن طوفـان سـخ...

توشه ای بهتر از کار خیر نیست ؛ میرسید محسن تمدنی

«میرسید محسن تمدنی» یادگار دفاع مقدس است و هنوز عرصه جهاد را ترک نکرده است. بیشتر مردم کاشان هم او را با کار خیرش می شناسند. اهل م...