درگاه پرداخت انلاین خیریه امدادگران

حامی گرامی شما می توانید مبلغ دلخواه خود را بوسیله درگاه پرداخت آنلاین موسسه برای مصارف مورد نظرتان واریز نمایید.

نکات مهم در استفاده از درگاه پرداخت آنلاین موسسه خیریه امدادگران :

  • وب سایت “موسسه خیریه امدادگران عاشورا” به آدرس www.emdadgaran.ir  بوده و آدرس هایی همچون emdadgaran.com ,emdadgaran.net و غیره معتبر نمی باشد.
  • شماره همراه دریافتی در این فرم صرفا جهت ارسال پیامک پرداخت موفق به آن شماره دریافت شده و درصورت بسته نبودن پیامک های تبلیغاتی ارسال انجام خواهد شد.
  • شما با پروتکل امن (SSL) به دروازه پرداخت تجارت الکترونیک پارسیان که با آدرس https://pec.shaparak.ir شروع می شود متصل خواهید شد.
  • ممکن است در برخی موارد اتصال به درگاه با تاخیر دو تا سه ثانیه انجام شود.