• تشکیل جلسه هیات مدیره و هیات امناء امدادگران عاشورا ارومیه با موضوع ارائه گزارش 3ماهه اول سال 97

    تشکیل جلسه هیات مدیره و هیات امناء امدادگران عاشورا ارومیه با موضوع ارائه گزارش 3ماهه اول سال 97

  • آغاز برنامه نظارت از شعب استانی همزمان با میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها)

    آغاز برنامه نظارت از شعب استانی همزمان با میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها)

  • برنامه نظارت از شعب استانی در سال 97 آغاز شد

    برنامه نظارت از شعب استانی در سال 97 آغاز شد