شرکت ملی پست مایل به گسترش فعالیتهای فرهنگی و معنوی خیرخواهانه است

مدیرعامل شرکت ملی پست و جمعی دیگر از مدیران و معاونین این سازمان، از موسسه خیریه امدادگران عاشورا بازدید کردند. به گزارش...

جلسه شورای معاونین با محوریت گزارشات اقدامات اربعین و رونمایی از صندوق صدقات

جلسه شورای معاونین موسسه خیریه امدادگران عاشورا صبح روز 13 آبان ماه با حضور مدیرعامل این موسسه و دیگر معاونین، تشکیل شد....

موکب عشاق الحسین امدادگران خرمشهر پذیرای زائران اربعین حسینی

موکب عشاق الحسین موسسه خیریه امدادگران عاشورا خرمشهر، امسال نیز در کنار دیگر موکب های درمانی و حمایتی این موسسه در جاده...

اخـبارحوزه سلامت