امدادگران بوشهر - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

امدادگران بوشهر

اخبار امدادگران بوشهر

نظارت ستادی مدیرعامل و کادر خیریه از استان بوشهر

حضور تیم نظارتی موسسه خیریه امدادگران عاشورا در استان بوشهر بازدید از دفتر و مددکاری موسسه خیریه امدادگران بوشهر تو...

آدرس : بوشهر ، خیابان امام خمینی،خیابان توحید،کوچه شبنم ۵ ، فرعی اول سمت چپ ، پلاک ۱۴


شماره تماس : ۰۷۷۳۳۵۴۸۲۱۴