هشتمین سفر استانی موسسه خیریه امدادگران عاشورا به کرمان، دیار کریمان

هشتمین سفر استانی موسسه خیریه امدادگران عاشورا به کرمان، دیار کریمان

نصراله فتحیان مدیرعامل موسسه امدادگران عاشورا به همراه عبدالکریم رویی زاده معاون امور استانها و عمار قلعه نویی کارشناس امور استان ها در هشتمین سفر استانی خود در سال ۹۷، از شعبه کرمان بازدید و نظارت به عمل آوردند. در این سفر فتحیان ضمن بازدید از قسمت های مختلف این موسسه در شهر کرمان و
بیشتر بخوانید