گزارش حسابرسی خیریه امدادگران در سال 97 - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

گزارش حسابرسی خیریه امدادگران در سال 97

موسسه خیریه امدادگران همواره اصل شفافیت مالی را به عنوان اصول اولیه و قطعی خود مد نظر قرار داده است.به این منظور دفتر مرکزی این خیریه به صورت مداوم میزبان حسابرسان رسمی بوده و حسابرسی موسسه به صورت مستمر صورت می گیرد.

صورت های مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورا در سال 1397 نیز توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین « حسابداران رسمی » به شماره ثبت 31109 بررسی گردیده و نتایج آن در قالب گزارش رسمی با مهر و امضای موسسه حسابرسی به شرح زیر می باشد.

” به نظر این موسسه صورت های مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی موسسه خیریه امدادگران عاشورا در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استاندارد های حسابرسی ، به نحو مطلوب نشان می دهد. “

مطالب مرتبط