گزارش تصویری هیات امدادگران عاشورا در شب ششم محرم - موسسه خیریه امدادگران عاشورا