گزارش تصویری هیات امدادگران عاشورا در شب پنجم محرم - موسسه خیریه امدادگران عاشورا