گزارش تصویری هیات امدادگران عاشورا در شب چهارم محرم - موسسه خیریه امدادگران عاشورا