گزارش تصویری حسینیه امدادگران در روز عاشورا - موسسه خیریه امدادگران عاشورا