گزارش تصویری بازدید مدیرعامل خیریه امدادگران از شعبه سیستان و بلوچستان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل خیریه امدادگران از شعبه سیستان و بلوچستان

بازدید از دفتر موسسه خیریه امدادگران شعبه سیستان و بلوچستان :

جلسه هیات مدیره خیریه امدادگران سیستان و بلوچستان :

دیدار با ایت الله سلیمانی امام جمعه زاهدان :

جلسه مدیرعامل خیریه امدادگران و مدیرعامل بانک تجارت استان سیستان و بلوچستان:

مطالب مرتبط