گروه نظارت ستادی موسسه خیریه امدادگران عاشورا، راهی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند شد. - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

گروه نظارت ستادی موسسه خیریه امدادگران عاشورا، راهی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند شد.

به گزارش خبرنگار امدادگران عاشورا اعضای تیم نظارت ستادی موسسه در تاریخ 30 تیرماه ضمن دیدار از شعبه بیرجند، فرآیند خدمات دهی موسسه به مددجویان، بخش مددکاری، فعالیت های فرهنگی و همچنین سیستم ثبت اسناد مالی  این شعبه را مورد برررسی و بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در ادامه این سفر یک روزه، جلسه هیئت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا با حضور همه اعضاء و میهمانان شعبه مرکزی تشکیل شد و ضمن شنیدن گزارش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، اعضای گروه نظارت نیز نکاتی را در زمینه پیشرفت امور مطرح نمودند.

در پایان مقرر شد به منظور تکمیل نیروی انسانی موسسه، یک نفر مدیر حسابداری به صورت پاره وقت و یک نفر نیرو به صورت تمام وقت به کار گرفته شود.

مطالب مرتبط