اهدای لوازم التحریر ۴۵ دانش آموز تحت پوشش امدادگران عاشورا کرمانشاه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

اهدای لوازم التحریر ۴۵ دانش آموز تحت پوشش امدادگران عاشورا کرمانشاه

مراسم مهر تحصیلی ۹۸ با مشارکت اداره اوقاف منطقه ۲ کرمانشاه و اهدای لوازم التحریر و کیف مدرسه به ۴۵ نفر از دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان کرمانشاه به ارزش ریالی ۵۰۰۰۰۰۰ تومان با حضور نایب رییس هیات مدیره جناب آقای دکتر محمدی و جناب آقای کوهگرد مدیر محترم فرهنگی اوقاف و حاج آقا عزیزی تولیت آستان امامزاده ابراهیم کرمانشاه

مطالب مرتبط