جلسه هیات مدیره خیریه امدادگران کرمانشاه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

جلسه هیات مدیره خیریه امدادگران کرمانشاه

جلسه هیات مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان کرمانشاه برگزار گردید. اهم مصوبات این جلسه شامل احیاء بانک اطلاعات خیرین،پیگیری قول شهردار محترم کرمانشاه مبنی بر اهداء زمین،برنامه ریزی چشم انداز،تلاش اعضاء برای جذب خیر،پیگیری معرفی دبیر هیات امناء

مطالب مرتبط