توزیع ۴۰۰ پرس چلو قیمه بین بیماران امدادگران همدان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا
منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

توزیع ۴۰۰ پرس چلو قیمه بین بیماران امدادگران همدان

موسسه خیریه امدادگران عاشورا شعبه همدان به مناسبت محرم تعداد توزیع ۴۰۰ پرس چلو قیمه بین بیماران تحت پوشش خود توزیع نمود.

مطالب مرتبط