کاشان، مقصد چهارمین سفر برنامه نظارت ستادی موسسه خیریه امدادگران عاشورا - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

کاشان، مقصد چهارمین سفر برنامه نظارت ستادی موسسه خیریه امدادگران عاشورا

 

به گزارش خبرنگار امدادگران عاشورا، این برنامه یک روزه در تاریخ ۲ مردادماه ۹۷ انجام شد و همکاران معاونت امور استان ها با حضور در شعبه کاشان از برنامه ها، خدمات و فعالیت های این شعبه بازدید کردند. در ابتدا بخش های مددکاری، مالی و فرهنگی مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت و پس از آن با تشکیل جلسه هیات مدیره، فعالیت های این شعبه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به روند ثبت اسناد مالی موسسه تا پایان سال ۹۶ به صورت سیستمی، شعبه کاشان به عنوان یکی از نمایندگان حسابرسی شعب در سال آینده انتخاب شد. همچنین مقرر گردید ضمن پیگیری تعهدات خیرین که در همایش نورامید شعبه کاشان صورت گرفته، موارد مربوط به تکمیل ساختمان موسسه، در اولویت قرار گیرد تا مراحل تکمیل ساختمان موسسه سریعتر انجام شود. همچنین در این جلسه، آقای برنا به عنوان مسئول روابط عمومی موسسه معرفی شد.

مطالب مرتبط