هیات امدادگران عاشورا

اخبار هیات امدادگران

جشن نیمه شعبان در هیات امدادگران برگزار شد

این جشن با حضور 600 نفر از عاشقان اهل بیت در حسینیه امدادگران با مدیحه سرایی حاج حمید رمضانپور و سخنرانی شیخ مهدی حسن آبادی برگزار شد.در این مراس...