برگزاری مراسم دعای روز عرفه در حسینیه امدادگران عاشورا - موسسه خیریه امدادگران عاشورا