نظارت ستادی از موسسه امدادگران عاشورا آذربایجان غربی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

نظارت ستادی از موسسه امدادگران عاشورا آذربایجان غربی

نظارت ستادی با حضور معاونت امور استانها از موسسه امدادگران عاشورا آذربایجان غربی انجام شد.

جلسه با اعضاء هیات مدیره موسسه ارومیه و نظارت از معاونت های مختلف مددکاری، مالی و روابط عمومی ازدیگر اقدامات این بازدید بود.

مطالب مرتبط