برگزاری جلسه مشاوره رایگان برای مددجویان امدادگران البرز - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

برگزاری جلسه مشاوره رایگان برای مددجویان امدادگران البرز

برگزاری جلسه مشاوره رایگان به صورت هفتگی با حضور خانم دکتر ملک زاده برای مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان البرز و خانواده آنها

مطالب مرتبط