ظهر عاشورا در حسینیه فاطمه زهرا «س» با موضوع رزق شهدا - موسسه خیریه امدادگران عاشورا
منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

ظهر عاشورا در حسینیه فاطمه زهرا «س» با موضوع رزق شهدا

در آیه آخر سوره اعراف آمده است آن‌هایی که پیش خدا هستند از عبادت سرباز نمی‌زنند، آن‌ها استکبار ندارند، آن‌ها در برابر خدا گردنکشی نمی‌کنند، آن‌ها در برابر خدا سینه سپر نمی‌کنند، آن‌ها در برابر خدا تکبر نمی‌کنند، آن‌ها همواره خدای متعال را سجده می‌کنند… آن‌ها در حال سجودند، آن‌ها از سجده و عشق‌بازی خدا خسته نمی‌شوند…

در این آیه رزق شهدا را معنا کردند. این رزق، رزق عشقه، رزق شهوده، رزق معرفته، رزق تسبیحه…سجده برای خدا، آن‌ها دلداده حق هستند. برای خدا سجده کنید برای خدا عبادت کنید

عبادت یک متمم هم دارد، جز متمم عبودیت اینکه کارهای خوب بکند، منشأ خیر باشد، آثار وجودی داشته باشد. وافعل الخیر؛ کاری کند وجودش اثر داشته باشد، یک کار کند که بدرد بخورد؛ بدرد دین بخورد، بدرد این مردم بخورد، بدرد جامعه و مملکت و خانواده بخورد…

مهم‌ترین کار خیری که در کنار عبودیت، سجده، نماز و… باید سر بزند چیست؟

مردانه و محکم برای خدا جهاد کردن است. حاضر باشد از جانش، از جوانیش، از زندگیش بگذرد.

جهاد مصداق اعظم فعل الخیر هست و متمم عبادت است.

اگر جهاد نباشد دین نیست، فضیلت نیست، ارزش نیست. اگر چهار مجاهد نباشد ناموس نیست، غیرت نیست.

قرآن بعد از امر به سجده بعد از امر عبودیت امر به جهاد کرده است.

روز عاشورا اوج عبودیته، اوج عشق است. فصل توحید، فصل معرفت و فصل بندگی خدا است و متمم آن جهاد امام حسین ویارانش درراه خدا…

تو کیستی که به دل نموده‌ای وطن

که نی در انجمن و نی برون زانجمنی

محمدی نه، علی نه، حسن نه

پس تو که ای هم محمدی و هم علی و هم حسنی

تو آن حسین عزیزی که ظهر عاشورا

جهان معاوضه کردی به کهنه پیراهنی

مطالب مرتبط