اجرای طرح غربالگری سرطان در امدادگران کاشان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

اجرای طرح غربالگری سرطان در امدادگران کاشان

اجرای طرح غربالگری و پیشگیری از سرطان سینه بانوان در مرکز جراحی محدود امام رضا (ع) کاشان توسط موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان برگزار گردید.

مطالب مرتبط