شبکه سلامت و مروری بر خاطرات دوران دفاع مقدس در خیریه امدادگران - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

شبکه سلامت و مروری بر خاطرات دوران دفاع مقدس در خیریه امدادگران

در دومین روز از هفته دفاع مقدس شبکه سلامت با برنامه دوربین سلامت جهت ضبط خاطرات رزمندگان جبهه های سلامتی و فداکاری پزشکان و کادر درمانی آن دوران به موسسه خیریه امدادگران عاشورا آمدند تا با بانیان و فعالین این خیریه و خاطرات آن ها آشنا شوند.

مطالب مرتبط