دیدار رئیس هیات مدیره و مدیر عامل امدادگران ارومیه با فرمانده نیروی انتظامی استان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

دیدار رئیس هیات مدیره و مدیر عامل امدادگران ارومیه با فرمانده نیروی انتظامی استان

دیدار ریس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان موسسه خیریه امدادگران عاشورا آذربایجان غربی با فرمانده جدید نیروی انتظامی استان سردار خرم نیا .دراین دیدار ضمن عرض تبریک انتصاب و آرزوی توفیقات روز افزون به جناب آقای خرم نیا، توسط سردار دکتر رازقی فام رئیس هیات مدیره توضیحات لازم و اهدا تندیس و لوگو موسسه صورت گرفت. سپس گزارش کامل توسط حسین صابری مدیرعامل ارائه شد.سپس هریک از اعضا نظرات خود را بیان کرده درپایان سردار خرم نیا ضمن خوش آمد گویی از عملکرد و اهداف موسسه استقبال کرده ابراز و خوشحالی نموده و قول همکاری و حمایت دادند.

مطالب مرتبط