در بازدید از شعبه خراسان رضوی جلسه هیات مدیره آن شعبه برگزار شد - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

در بازدید از شعبه خراسان رضوی جلسه هیات مدیره آن شعبه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری امدادگران عاشورا این جلسه در روز پنج شنبه 19 مهر ماه با حضور نصرالله فتحیان مدیر عامل شعبه مرکزی و عبدالکریم رویی زاده معاون امور استان ها و اکثریت اعضای هیات مدیره شعبه خراسان رضوی در ساختمان خیریه برگزار شد.

در این جلسه از زحمات دکتر بیژن نژاد در طول تصدی مدیریت آن شعبه تقدیر به عمل آمد.در ادامه آقای عباسی مدیر عامل جدید گزارشی از پیگیری ها و برنامه های جاری موسسه ارائه نمود.

مطالب مرتبط