برگزاری جلسه سوم کلاس سبک زندگی حکیمانه

جلسه سوم کلاس سبک زندگی حکیمانه توسط جناب آقای دکتر سرداری متخصص طب اسلامی و ایرانی در موسسه خیریه امدادگران عاشورا با حضور درمان جویان گرامی برگزار شد.

مطالب مرتبط