جلسه هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد با حضور مدیر عامل امدادگران همدان

برگزاری پنجمین جلسه هیات نظارت برسازمان های مردم نهاد با حضور مدیر عامل امدادگران همدان و معاون سیاسی استاندار

مطالب مرتبط