جلسه هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد با حضور مدیر عامل امدادگران همدان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

جلسه هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد با حضور مدیر عامل امدادگران همدان

برگزاری پنجمین جلسه هیات نظارت برسازمان های مردم نهاد با حضور مدیر عامل امدادگران همدان و معاون سیاسی استاندار

مطالب مرتبط