خیریه امدادگران به عنوان الگویی موفق از نظر شفافیت مالی و رعایت قوانین و مقررات

عیسی حبیبی ممیّز کل مالیاتی شرق تهران در جلسه ای که عصر دیروز ۱۱ آذرماه با حضور ناظر مالیاتی، تیم رسیدگی کننده و معاون مالی و اداری این موسسه تشکیل شد، گفت: امدادگران عاشورا در بین دیگر خیریه ها همواره به عنوان الگوی موفق در امر شفافیت مالی و رعایت قوانین و مقررات معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار موسسه امدادگران عاشورا، سید محمد خوانساری عضو هیئت مدیره و معاون مالی اداری با اذعان به این مطلب که موسسه خیریه امدادگران عاشورا همواره دو اصل شفافیت مالی و حفظ کرامت مددجویان را سرلوحه خدمات خود می داند اظهار کرد: این موسسه به صوررت مستمر در طول سال نیز، توسط ناظر امور مالیاتی نظارت می شود.

در ادامه حبیبی ممیّز کل مالیاتی شرق تهران ضمن اظهار خرسندی از نتایج بررسی کلیه محاسبات و عملیات مالی موسسه اظهارکرد: با افتخار باید بگویم  موسسه خیریه امدادگران عاشورا همیشه به عنوان الگوی موفقی در شفافیت مالی و رعایت قوانین و مقررات، به دیگر خیریه های سطح کشور معرفی می شود.

وی افزود: آنچه امدادگران را امروز زبانزد مردم کرده است، حفظ کرامت و عزت نفس مددجویان است و این مهم، قطعا با تلاش جدی و خالصانه خدمتگزارانی همچون همکاران این موسسه محقق می شود.

حبیبی در پایان ضمن آرزوی موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر این موسسه در امر خدمت رسانی به بیماران و مددجویان، از بخش مددکاری این موسسه نیز، بازدید نمود.

مطالب مرتبط