اهدا سبد مواد غذایی و بسته های حمایتی به مددجویان امدادگران ارومیه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

اهدا سبد مواد غذایی و بسته های حمایتی به مددجویان امدادگران ارومیه

اهدا سبد مواد غذایی و گوشت قربانی به مددجویان تحت پوشش خیریه امدادگران ارومیه به همت خیرین به ارزش 5 میلیون تومان در آستانه سال نو ،اعطای بسته های حمایتی شامل( سبد غذایی، البسه و …) به مددجدیان تحت پوشش موسسه خیریه امدادگران عاشورا ارومیه در آستانه سال نو به همت خیرین

مطالب مرتبط