جلسه برنامه ریزی هیئت امدادگران عاشورا تشکیل شد. - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

جلسه برنامه ریزی هیئت امدادگران عاشورا تشکیل شد.

جلسه برنامه ریزی هیئت امدادگران عاشورا در بیست و هشتمین روز ماه رمضان با حضور مدیرعامل موسسه امدادگران و دیگر اعضاء این هیئت، در محل حسینیه امدادگران عاشورا تشکیل شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مراسم افطاری مجمع رزمندگان بهداری دفاع مقدس و هیئت امدادگران عاشورا که در پایان روز قدس در مجتمع فرهنگی غدیر برگزار شده بود، برنامه های سال پیش رو، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همچنین مقرر شد تا با توجه به تکمیل مراحل ساخت حسینیه جدید هیئت امدادگران عاشورا، برنامه های مذهبی هیئت در سال جاری، با نظم وهماهنگی هر چه بیشتر برگزار و پیش از آن، اطلاع رسانی مناسب، انجام گیرد.

مطالب مرتبط