جلسه امدادگران عاشورا با نماینده ولی فقیه استان خراسان جنوبی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

جلسه امدادگران عاشورا با نماینده ولی فقیه استان خراسان جنوبی

جلسه خیریه امدادگران عاشورا با حضور مدیر عامل خیریه و  نماینده ولی فقیه استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند حضرت آیت الله عبادی در دفتر نمایندگی ولی فقیه برگزار گردید.

جلسه هیات مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا خراسان جنوبی با حضور مدیر عامل خیریه

مطالب مرتبط