تقدیر امدادگران ارومیه از خیرین اقلیت های مذهبی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

تقدیر امدادگران ارومیه از خیرین اقلیت های مذهبی

تقدیر از خیرین اقلیت های مذهبی به مناسبت سالِ نو میلادی توسط کارکنان موسسه خیریه امدادگران عاشورا شعبه ارومیه

مطالب مرتبط