تقدیر از خیرین فعال امدادگران ارومیه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

تقدیر از خیرین فعال امدادگران ارومیه

جلسه موسسه خیریه امدادگران عاشورا ارومیه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و هیئت امنا تشکیل شد.

این جلسه با ارائه گزارش عملکرد توسط مدیر عامل و هم چنین سخنرانی جناب آقای دکتر رازقی فام رئیس هیئت مدیره شروع شد و پس از صرف صبحانه از خیرین فعال موسسه تقدیر به عمل آمد.

 

تقدیر از مشاوره حقوقی موسسه جناب آقای پزشکیان

 

تقدیر از جناب آقای بهاری وکیل پایه یک دادگستری که کلیه امور حقوقی مددجویان موسسه را بصورت رایگان در دفتر خود به عهده گرفته است.

 

تقدیر از بانوان خیر موسسه

 

تقدیر از خیر فعال جناب آقای مختارعلی مختاری

 

مطالب مرتبط