تقدیر از خیرین امدادگران سمنان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

تقدیر از خیرین امدادگران سمنان

تقدیر از خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان سمنان با اهدا لوح تقدیر و کتب نفیس از جمله قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

مطالب مرتبط