بخش های اداری و خدماتی موسسه خیریه امدادگران عاشورا در ساختمان جدید آماده بهره برداری شد - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

بخش های اداری و خدماتی موسسه خیریه امدادگران عاشورا در ساختمان جدید آماده بهره برداری شد

با استعانت از خداوند متعال و با همت خیرین بزرگوار، بخش های اداری و خدماتی موسسه خیریه امدادگران عاشورا در ساختمان جدید آماده بهره برداری شد.

کلیه مراجعین به ویژه مددجویان ارجمند، از تاریخ شنبه 22/2/97 جهت امور اداری و دریافت خدمات درمانی و دارویی خود، می توانند به ساختمان جدید موسسه خیریه امدادگران عاشورا به نشانی زیر مراجه نمایند؛ لذا موسسه از تاریخ 17/2/97جهت نقل و انتقال تعطیل می باشد.

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت (غرب به شرق)، بین 16 متری دوم و کرمان، جنب بوستان اقاقیا، موسسه امدادگران عاشورا، طبقه سوم

مطالب مرتبط