پرپایی ایستگاه سلامت به مناسبت دهه کرامت در امدادگران کرمانشاه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

پرپایی ایستگاه سلامت به مناسبت دهه کرامت در امدادگران کرمانشاه

مشارکت موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان کرمانشاه و نمایندگی آستان قدس رضوی در پرپایی ایستگاه سلامت به مناسبت دهه کرامت با حضور پزشکان و پیراپزشکان

مطالب مرتبط