اهدا قربانی به بیماران نیازمند - موسسه خیریه امدادگران عاشورا
اهدا قربانی به بیماران نیازمند

اهدا قربانی به بیماران نیازمند

sheep

اهدا قربانی و نذورات به بیماران نیازمند

تنها در سال گذشته از مجموع مبالغ اهدایی و ارسال قربانی  110 رأس گوسفند و 500 کیلو مرغ داشتیم که زیر نظر واحد مددکاری میان مددجویان توزیع شد و البته گوساله هم داشتیم که برای مراسم محرم استفاده شد.

به میزان توان خود در این طرح خیرخواهانه مشارکت کنید

منابع تأمین گوشت ما ، اولاً همکارانمان در خیریه هستند که  با پول ‌هایی که از خودشان جمع می‌کنند متوسط ماهانه یک گوسفند به مددجویان اهدا می‌کنند .شما نیز می توانید بوسیله فرم پرداخت زیر به میزان توان خود در این طرح شرکت نمایید.

مطالب مرتبط