اهداء بن کارت ارزاق به مددجویان تحت پوشش توسط امدادگران ارومیه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

اهداء بن کارت ارزاق به مددجویان تحت پوشش توسط امدادگران ارومیه

 

اهداء ۱۰۰ بن کارت ارزاق به مددجویان تحت پوشش موسسه امدادگران عاشورا ارومیه به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال با همکاری خیرین محترم و فروشگاه های زنجیره ای کوروش

مطالب مرتبط