اهداء بن کارت ارزاق به مددجویان تحت پوشش توسط امدادگران ارومیه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

اهداء بن کارت ارزاق به مددجویان تحت پوشش توسط امدادگران ارومیه

 

اهداء 100 بن کارت ارزاق به مددجویان تحت پوشش موسسه امدادگران عاشورا ارومیه به ارزش 100 میلیون ریال با همکاری خیرین محترم و فروشگاه های زنجیره ای کوروش

مطالب مرتبط