ارائه گزارش عملکرد معاونین امدادگران گیلان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

ارائه گزارش عملکرد معاونین امدادگران گیلان

جلسه همکاران موسسسه امدادگران عاشورا شعبه گیلان با حضور دکتر علی صدر مدیرعامل این موسسه و معاونین آن تشکیل شد.

مدیرعامل امدادگران عاشورا گیلان در این جلسه، ضمن بیان نکاتی در مورد نحوه عملکرد و ارائه خدمات به مددجویان این شعبه، از هریک از معاونین خواست تا گزارشی از عملکرد خود درسال 97 را برای حاضران ارائه کنند.

مطالب مرتبط