جلسه امدادگران کرمانشاه با معاونت دانشگاه علوم پزشکی - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

جلسه امدادگران کرمانشاه با معاونت دانشگاه علوم پزشکی

موسسه خیریه امدادگران عاشورا کرمانشاه جلسه ای با معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار کرد.

دراین جلسه مهندس یگانه از طرف موسسه حضور داشتند.پیش نویس تفاهم نامه بین طرفین در جلسه مطرح شد.مواردی همچون همکاری دانشگاه جهت ابلاغ به مراکز درمانی و بیمارستانی مبنی بر اعمال تخفیف با معرفی نامه موسسه خیریه امدادگران ،زمینه همکاری برای بر پایی کلاس های آموزشی پیشگیری از سرطان برای خانواده مددجویان خیریه،تلاش در جهت عضویت افتخاری پزشکان در موسسه،استفاده از فضای مجازی دانشگاه برای تبلیغ به نفع موسسه و  … .

مطالب مرتبط