برپایی ایستگاه سلامت ویژه اربعین توسط امدادگران کرمانشاه - موسسه خیریه امدادگران عاشورا