جلسه هیئت مدیره امدادگران کاشان با حضور فرماندار محترم کاشان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

جلسه هیئت مدیره امدادگران کاشان با حضور فرماندار محترم کاشان

این جلسه جهت هماهنگی برای برگزاری مراسم هفته سرطان تشکیل گردید تا از فرمانداری استان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم در این هفته کمک خواسته شود.

مطالب مرتبط