امدادگران مشهد

اخبار امدادگران مشهد

در بازدید از شعبه خراسان رضوی جلسه هیات مدیره آن شعبه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری امدادگران عاشورا این جلسه در روز پنج شنبه 19 مهر ماه با حضور نصرالله فتحیان مدیر عامل شعبه مرکزی...

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در حومه شهر مشهد با همکاری موسسه امدادگران عاشورا خراسان رضوی

موسسه امدادگران عاشورا خراسان رضوی با همکاری مرکز بهداری رزمی شمال شرق و استقرار تیم دندانپزشکی خود در حومه شهر مشه...

آدرس : مشهد ، خیابان شهید کامیاب ، کامیاب ۱۸ ، پلاک ۶۰


شماره تماس : ۰۵۱۳۸۵۹۰۰۹۴