تشکیل جلسه هیات مدیره امدادگران شهرکرد - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

تشکیل جلسه هیات مدیره امدادگران شهرکرد

تشکیل جلسه هیات مدیره امدادگران عاشورا شهرکرد در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی با حضور اعضا و رییس دانشگاه به منظور رایزنی تمدید تفاهمنامه با داروخانه شهدای شهرکرد

مطالب مرتبط