توزیع مواد غذایی بین مددجویان امدادگران سمنان - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

توزیع مواد غذایی بین مددجویان امدادگران سمنان

موسسه خیریه امدادگران عاشورا استان سمنان اقلام اهدایی مختلفی شامل برنج ، روغن و شیرینی را بین مددجویان استان سمنان توزیع نمود.

مطالب مرتبط