امدادگران رشت

اخبار امدادگران رشت

برگزاری جلسه امدادگران گیلان با مدیران مترو و بیمارستان امام خمینی

جلسه صبحانه کاری با ریاست و مدیر مترو و مددکار بیمارستان امام خمینی شهرستان صومعه سرا با حضور برادران حسرتی و رحیمی...

ارائه گزارش عملکرد معاونین امدادگران گیلان

جلسه همکاران موسسسه امدادگران عاشورا شعبه گیلان با حضور دکتر علی صدر مدیرعامل این موسسه و معاونین آن تشکیل شد. مدیر...

آدرس : رشت ، خیابان شهید نامجو ، روبروی بیمارستان شهید توتونکاران ، جنب مرکز اورژانس ۱۱۵


شماره تماس : ۰۱۳۳۳۳۲۶۹۷۶