امدادگران رشت - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

امدادگران رشت

آدرس : رشت ، خیابان شهید نامجو ، روبروی بیمارستان شهید توتونکاران ، جنب مرکز اورژانس 115


شماره تماس : 01333326976