برگزاری جلسه کادر اجرایی امدادگران بجنورد - موسسه خیریه امدادگران عاشورا

برگزاری جلسه کادر اجرایی امدادگران بجنورد

جلسه ی کادر اجرایی امدادگران بجنورد برای بررسی پرونده های نیازمندان و اتخاذ تصمیمات لازم برای پیشرفت امور خیریه برگزار گردید.همچنین جلسه مقدماتی با دانشجویان رشته مددکاری دانشگاه پیام نور که علاقمند به همکاری افتخاری در موسسه خیریه امدادگران بجنورد هستند تشکیل شد.

مطالب مرتبط